תחנת שאיבה בורגתה

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 607

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תחנת שאיבה בורגתה
מספר: מח/ ש/ 607
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בורגתא - שדרוג תחנת שאיבת שפכים צפונית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבורגתה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100930/11/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב201100319/07/2011