תחנת שאיבה בשמורת טבע נחל סער , מסעדה

תוכנית ג/ 16305

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת שאיבה בשמורת טבע נחל סער , מסעדה
מספר: ג/ 16305
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת תוכנית להקמת תחנת שאיבה שחלקה בתחום שמורת טבע
יעוד שטח למתקנים הנדסיים וזיקת הנאה למעבר בשטח חקלאי
הקלה בקו בניין מדרך אזורית מס' 909 מ - 80 מטר ל - 22 מטר מציר הדרך, עבור זיקת המעבר לרכב ו - 50 מטר מציר הדרך עבור תחנת השאיבה

עיקרי ההוראות:
קביעת זכויות והגבלות בניה עובר תחנת שאיבה
קביעת הנחיות, הוראות, מגבלות ואיסורים לתכנון, פיתוח וביצוע מערכת תשתית: דרכים, מים, ביוב, וניקוז
הסדרת זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית לגישה לתחנת השאיבה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה חרמוןמסעדהמסעדה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5867תכנית מתאר מסעדהכפיפות
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2009. עיתון: אל-סינארה.
פרסום לאישור ברשומות11/08/2009תאריך פרסום: 11/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5986. עמוד: 5284. שנה עברית: התשסט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/06/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/05/2009
החלטה בדיון באישור תכנית15/01/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית09/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3649. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים13/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה24/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/06/2006
קבלת תכנית25/04/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה