תחנת שאיבה חופית.

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 545

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תחנת שאיבה חופית.
מספר: מח/ ש/ 545
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תחנת שאיבה חופית, תנוחה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחופית
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200901227/07/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב200700713/11/2007