תחנת שאיבה לשפכים נאעורה

תוכנית ג/ 15553

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת שאיבה לשפכים נאעורה
מספר: ג/ 15553
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן שאיבה לשפכים-נעורה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוענאעורהנאעורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17061חלק3, 6
17062חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף11/08/2005
קבלת תכנית14/06/2005