תחנת שאיבה צפון, כחל

תוכנית ג/ 16111

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת שאיבה צפון, כחל
מספר: ג/ 16111
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הקמת תחנת שאיבה צפונית לביוב עבור קו הסניקה מהמושב כחל למאגר ראש פינה.

עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח מתקנים הנדסיים ודרך.
קביעת הוראות למתן היתרי בניה ולפיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןכחל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13587חלק2-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5875תחנת תידלוק כביש עמיעד -פרודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/02/2006
קבלת תכנית12/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200600918/12/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601727/09/2006