תחנת שאיבה ''ברור חייל''

תוכנית 7/ 03/ 231/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת שאיבה ''ברור חייל''
מספר: 7/ 03/ 231/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת שאיבה ע''י:
- קביעת זכויות בניה לשטחים עיקריים ולשטחי שירות
במגרש המיועד למתקנים הנדסיים.
- קביעת הנחיות ומגבלות בניה.
- שינוי קו בנין בגבולות התכנית של דרך מס' 50 מ- 5 מ' ל- 3 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבברור חיל

תיאור המיקום:
קיבוץ ברור חייל, דרומית לצומת הכניסה מכביש 232.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3100חלק20, 37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 231/ 1מששבצת חקלאית קיבות ברור חיילשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/08/2006תאריך פרסום: 20/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5567. עמוד: 4678. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים04/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/07/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות26/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1606. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה12/09/2005
קבלת תכנית20/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200600726/06/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200501012/09/2005