תחנת שאיבה, אתר חרדלית

תוכנית ג/ 17620

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת שאיבה, אתר חרדלית
מספר: ג/ 17620
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח עבור מתקן הנדסי של מקורות.
הסדרה סטטוטורית של בריכת מי שתיה קיימת.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים.
קביעת הוראות למתן היתרי בניה בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18600חלק15-16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/11/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/07/2008
קבלת תכנית19/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200801826/11/2008