תחנת שאיבה, שדה יעקב

תוכנית ג/ 16975

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת שאיבה, שדה יעקב
מספר: ג/ 16975
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
הקמת תחנת שאיבה לביוב לצורך שרות שכונת ההרחבה שבה 68 יח"ד .

עיקרי הוראות התכנית :
קביעת איתור וייעוד השטח לתחנת שאיבה לביוב .
קביעת דרך גישה לתחנה .
קביעת הוראות בניה ותפעול לתחנה .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשדה יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10603חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 211תוכנית מפורטת מושב שדה יעקבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/08/2007
קבלת תכנית11/04/2007