תחנת שאיבת מים ''סעד''

תוכנית 7/ 02/ 303/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת שאיבת מים ''סעד''
מספר: 7/ 02/ 303/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח עבור תחנת שאיבת מים והמתקנים הנלווים לה.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע חקלאית ודרך למתקנים הנדסיים.
- קביעת תכליות, הנחיות ומגלבות בניה.
- קביעת שטחי בניה.
- קביעת הוראות לפיתוח השטח, כולל תשתיות ושירותים.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב
דרוםשמעוניםשדות נגבסעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
903חלק12
904חלק23
997חלק31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 149/ 5שובה, זמרת והסביבה - שמעוניםשינוי
תוכנית7/ 03/ 238/ 1נחל עוז והסביבהשינוי
תוכנית7/ 02/ 328תכנית מתאר עזתהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/06/2011
החלטה בדיון בהפקדה12/10/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/05/2009
קבלת תכנית29/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101428/11/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב200900621/10/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901412/10/2009