תחנת שידור ליד אזור מלונאות

תוכנית 2/ 02/ 101/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת שידור ליד אזור מלונאות
מספר: 2/ 02/ 101/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח תחנת השידור הקיימת דרומית לשטח בתשריט המצורף. זאת ע"י ביטול שטח מיועד לשטח ציבורי פתוח, תכנית מתאר 7/101/02/2א והפיכת שטח זה לשטח מתקנים הנדסיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
צפון מזרח אילת, ליד אזור המלונות

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/09/1982תאריך פרסום: 16/09/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2849. שנה עברית: התשמב .