תחנת תדלוק באום אל פחם

תוכנית ענ/ מק/ 716

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק באום אל פחם
מספר: ענ/ מק/ 716
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לחתנת תדלוק ושירותי דרך מדרגה ב'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןאום אל-פחםאום אל-פחם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20407חלק33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 400מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח05/02/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51305/02/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50203/04/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים31227/03/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50106/03/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים31127/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50006/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים31016/01/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים30919/12/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים49805/12/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים30821/11/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח17815/12/2003