תחנת תדלוק בדרך מס' 31

תוכנית 7/ 02/ 305/ 85

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק בדרך מס' 31
מספר: 7/ 02/ 305/ 85
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת תחנת תדלוק מדרגה ב' לפי תמ''א / 18 שינוי 4.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לתחנת תדלוק.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת תכליות, שימושים, זכויות ומגבלות בניה.
ד. מתן תנאים להיתרי בניה.
ה. קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
על כביש 310, בין צומת להבים לצומת הנשיא
בתחום מועצה אזורית בני שמעון
קואורדינטה X 175150
קואורדינטה Y 584425

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400151חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 02/ 305/ 56שטחים פתוחים במועצה האזורית בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6798. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים12/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/08/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/07/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/06/2011
החלטה בדיון באישור תכנית04/04/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות23/02/2011תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2714. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית17/01/2011
פרסום להפקדה בעיתונים14/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/01/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/01/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית15/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה18/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/11/2009
קבלת תכנית19/07/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה