תחנת תדלוק בכביש הגישה לקרית ענבים

תוכנית מי/ מק/ 1016

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק בכביש הגישה לקרית ענבים
מספר: מי/ מק/ 1016
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהקרית ענבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29551חלק12, 17, 28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות24/06/2010תאריך פרסום: 24/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6101. עמוד: 3571. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/05/2010
פרסום להפקדה בעיתונים14/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2010. עיתון: הארץ.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח30107/06/2010
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - עיון / אישור השר - מחוז ירושלים200905130/05/2010