תחנת תדלוק בכיכר המחנות

תוכנית רש/ מק/ 765

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק בכיכר המחנות
מספר: רש/ מק/ 765
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקמת תחנת תדלוק מדרגה ג' בחלקה 6 גוש 6602 ביעוד חקלאי, בהתאם להוראות תמ"א 18 שינוי מס' 2 בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62 א' (10) לחוק.
2. קביעת קווי בניין בתחום התכנית בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 (א) (4) לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת השרוןרמת השרוןרמת השרון

תיאור המיקום:
רמת השרון, ע"י כביש מחנה גלילות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6602חלק3, 6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרש/ 210/ ארמת השרון, תכנית מתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2006