תחנת תדלוק בכניסה לכפר כנא

תוכנית ג/ 14431

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק בכניסה לכפר כנא
מספר: ג/ 14431
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הקמת תחנת תידלוק מדרגה א + מגרשי מגורים מסביב.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד משטח תיירות לתחנת תדלוק ושצ"פ.
שינוי יעוד משטח מבני ציבור לשטח שיועדו דרך מוצעת.
התווית דרכים בתיאום עם המערכת הקיימת.
שינוי יעוד משטח תיירות לשטח מגורים.
קבלת הקלה של 10% ברדיוס איסור בניה למגורים ולמבני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק8, 19, 21, 29, 32, 47-48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 2768מוסד מפגרים -כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 1231תכנית מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/08/2005תאריך פרסום: 17/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5427. עמוד: 3846. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים24/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/06/2005
החלטה בדיון באישור תכנית18/04/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות18/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 832. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים26/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה18/08/2004
קבלת תכנית11/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200501218/04/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים45529/11/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200402218/08/2004