תחנת תדלוק בני יוסף

תוכנית 23/ 02/ 101/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק בני יוסף
מספר: 23/ 02/ 101/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית מייעדת מגרש להקמת תחנת תידלוק.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד הקרקע משטח חקלאי לתחנת תידלוק ודרך מוצעת.
2. קביעת זכויות בניה.
3. קביעת מגבלות בניה.
4. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
סמוך (ממזרח) לכניסה המערבית החדשה לאופקים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 02/ 101/ 2תכנית מתאר אופקיםשינוי
תוכניתתמא/ 18/ 4תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק - תחנות זעירות ותיקון הוראותכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/11/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה31/10/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/01/2012
החלטה בדיון באישור תכנית04/04/2011
לא הוגשו התנגדויות27/03/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות23/02/2011תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2706. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים21/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/01/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/01/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה07/12/2009
קבלת תכנית15/06/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה