תחנת תדלוק בנעורה

תוכנית ג/ 15250

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק בנעורה
מספר: ג/ 15250
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח תחנת תידלוק מטיפוס א' ושרותי דרך.

עיקרי הוראות התכנית:
שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח תחנת תידלוק מטיפוס א' ושרותי דרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוענאעורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17063חלק2, 7, 15, 26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6469תכנית מפורטת מס' ג / 6469 כפר נעורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/02/2005
קבלת תכנית12/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200502021/09/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200501218/05/2005