תחנת תדלוק בשדה יעקב

תוכנית יז/ מק/ 211/ 02

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק בשדה יעקב
מספר: יז/ מק/ 211/ 02
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק מדרגה ג לפי תמ"א 18 שינויים 2 -3 כולל מבנה לשירותי דרך ומתקן לרחיצת מכוניות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאלים