תחנת תדלוק גן נר, שינוי למתאר, סנדלה

תוכנית ג/ 10057

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק גן נר, שינוי למתאר, סנדלה
מספר: ג/ 10057
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת תחנת תדלוק מסוג ב', על פי הגדרתה בתמ"א 18, שינוי 2.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועצנדלה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20612חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/05/2001תאריך פרסום: 03/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4983. עמוד: 2568. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים06/04/2001תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2001. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/01/2001
החלטה בדיון באישור תכנית11/01/2001
פרסום להפקדה ברשומות10/12/2000תאריך פרסום: 10/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4942. עמוד: 849. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/10/2000
החלטה בדיון בהפקדה28/10/1999
קבלת תכנית04/08/1997