תחנת תדלוק דלק מדרגה ב' - גבעת ברנר.

תוכנית בר/ מק/ 260/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק דלק מדרגה ב' - גבעת ברנר.
מספר: בר/ מק/ 260/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ניוד שטחי בניה עיקריים מגגון אי המשאבות לצרכי חנות התחנה וזאת בסמכות הועדה המקומית סעיף 62 א א 6.

עיקרי ההוראות:
הגדלת שטח חנות התחנה מ 32.5 מ"ר עד 130 מ"ר ע"פי תמ"א 18 לתחנת דלק מדרגה ב'. וזאת במסגרת השטח הכולל המותר לבניה למטרות עיקריות ובאותו יעוד קרקע. ומכאן אין בשינוי המוצע בכדי להגדיל יעוד קרקע כלשהו בלמעלה מ % 50.
הוראות התכנית יהיו כמצויין בהוראות התכניות בר/ מק/ 260.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3798חלק106
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ מק/ 260תחנת תדלוק בגבעת ברנר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/07/2010תאריך פרסום: 01/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6103. עמוד: 3638. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201003829/06/2010