תחנת תדלוק ואזור מסחרי בסמיכות לדרך מס' 2

תוכנית חד/ 1189

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק ואזור מסחרי בסמיכות לדרך מס' 2
מספר: חד/ 1189
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת מגרש מסחרי עליו קיימים תחנת תדלוק ושירותי דרך לשני ייעודי קרקע:
1. אזור מסחרי.
2. תחנת תדלוק ושרותי דרך.
ב. הסדרת בנייה קיימת וקביעת הוראות בנייה עפ"י ייעודי הקרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחדרהחדרה

תיאור המיקום:
גבעת אולגה, דרך מס' 2 - כביש החוף.
גוש 10580 חלק מחלקה 8 - ישנה, היום: חלקה 62 במלואה, חלק מחלקה 69.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10580חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/05/2007תאריך פרסום: 13/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5663. עמוד: 2743. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים06/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/02/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/02/2007
החלטה בדיון באישור תכנית27/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/02/2003
פרסום להפקדה ברשומות03/02/2003תאריך פרסום: 03/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5154. עמוד: 1363. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים10/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/12/2002
החלטה בדיון בהפקדה12/09/2001
קבלת תכנית12/03/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים73128/02/2007
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200700216/01/2007
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200601127/06/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200600414/02/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200600217/01/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200501427/09/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200400701/06/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200400611/05/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200400220/01/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200300808/07/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים28027/02/2003
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200201602/10/2002
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200200915/05/2002