תחנת תדלוק ומבנה ציבור - שכונה 8 לקיה

תוכנית 7/ 02/ 183/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק ומבנה ציבור - שכונה 8 לקיה
מספר: 7/ 02/ 183/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת תחנת תדלוק דרגה א' בשכונה 8 כמפורט להלן:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
ב. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח (מגרש מס' 3011 חלק) ושטח לבנייני ציבור (מגרש 910) לשטח לתחנת תדלוק (מגרש 500).
ג. שינוי יעוד מאזור מגורים א' עם חזית מסחרית (מגרש 290, 291 חלק) לשטח לבנייני ציבור (מגרש מס' 910).
ד. קביעת שטחי הבנייה המירביים בשטח לתחנת תדלוק ל- 130 מ"ר.
ה. קביעת שטחי הבנייה המירביים בשטח לבנייני ציבור ל- 65% מתוכם 50% המהווים שטחים עיקריים.
ו. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור מגורים א' עם חזית מסחרית ל- 95% + 70
מ"ר מסחרי.
ז. קביעת התכליות, השימושים ותנאים למתן היתר בניה.
ח. קביעת הנחיות בינוי, עיצוב אדריכלי ותשתיות כלליות.
ט. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיהלקיה

תיאור המיקום:
שכונה 8

גושים וחלקות:
גוש 100217 (בהסדר) ספר 9 ב"ש דף 97

מגרשים: 290-292, 910

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 164לקיה-שכונה 8שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות31/07/2008תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4217. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/06/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/05/2007
החלטה בדיון באישור תכנית20/11/2006
החלטה בדיון בוולק"ח04/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/07/2006תאריך פרסום: 25/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5559. עמוד: 4452. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2006
קבלת תכנית19/12/2004