תחנת תדלוק ומחסר, כפר כנא

תוכנית ג/ 16122

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק ומחסר, כפר כנא
מספר: ג/ 16122
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד אזור חקלאי לתחנת תדלוק ,לאזור מסחר ודרך.
מתן פתרון למבנים חקלאיים קיימים בתחום התכנית.

עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד אזור חקלאי לתחנת תדלוק, אזור מסחר, דרך ושפ"פ.
קביעת התכליות והוראות הבניה המותרות ליעודי הקרקע בתכנית.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17381חלק62-65, 71
17384חלק7578, 114
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2929שינוי לתכנית מפורטת - מעלותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/05/2006
קבלת תכנית14/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200602015/11/2006