תחנת תדלוק ושרותי דרך בין צומת מכר לצומת כפר יסיף

תוכנית ג/ 10684

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק ושרותי דרך בין צומת מכר לצומת כפר יסיף
מספר: ג/ 10684
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד אזור חקלאי לתחנת תדלוק ושרותי דרך דרג ב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפון

תיאור המיקום:
ישוב: מכר
בין צומת מכר לצומת יסיף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18463חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/08/2002
קבלת תכנית28/05/1998