תחנת תדלוק ושרותי דרך ברמת מגשימים

תוכנית ג/ 11302

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק ושרותי דרך ברמת מגשימים
מספר: ג/ 11302
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטחים ומתן הוראות להקמת תחנת תדלוק ולשרותי
דרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןרמת מגשימים

תיאור המיקום:
ישוב: רמת מגשימים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה14/08/2000
קבלת תכנית05/05/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200401906/07/2004