תחנת תדלוק ושרותי דרך קיבוץ גבים

תוכנית 7/ 02/ 303/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק ושרותי דרך קיבוץ גבים
מספר: 7/ 02/ 303/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק ואזור
מסחרי על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבגבים

תיאור המיקום:
ישוב: גבים
גושים: 979, 980 (בהסדר) ח"ח 2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
979חלק
980חלק2, 30-31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/12/1995תאריך פרסום: 28/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4365. עמוד: 1047. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים08/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 08/12/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/11/1995
החלטה בדיון באישור תכנית27/11/1995
פרסום להפקדה ברשומות03/08/1995תאריך פרסום: 03/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4323. עמוד: 4214. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים08/06/1995תאריך פרסום בעיתון: 08/06/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/04/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/04/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה02/04/1995
החלטה בדיון בהפקדה15/11/1993
קבלת תכנית25/07/1993