תחנת תדלוק ושרותי דרך - גניגר

תוכנית ג/ 13159

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק ושרותי דרך - גניגר
מספר: ג/ 13159
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח לחקלאות לתחנת תדלוק ולשרותי דרך.
ב. הסדרת תנועה, נגישות וחניה למיתחם.
ג. קביעת הנחיות לבינוי המגדירות את נפחי הבניה, יחס בין שטחים פתוחים לבנויים פרוט חומרי הגמר, אופי פתוח השטח הכלול בתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאלים

תיאור המיקום:
גניגר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16866חלק12-19, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12676מטווח גניגרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה25/12/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/12/2002
קבלת תכנית12/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200916/12/2002