תחנת תדלוק ושרותי דרך, קיבוץ מגל.

תוכנית מ/ 224

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק ושרותי דרך, קיבוץ מגל.
מספר: מ/ 224
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד מאיזור חקלאי לשטח תחנת תדלוק ושרותי
דרך דרגה ג' עפ"י תמ"א 18 לתחחנות תדלוק וכן
לשטח מסחרי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמגל

תיאור המיקום:
צומת הכניסה לקיבוץ מגל.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8845חלק8, 10, 15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/06/1997תאריך פרסום: 09/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4530. עמוד: 3778. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית12/02/1997
פרסום להפקדה ברשומות08/09/1996תאריך פרסום: 08/09/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4440. עמוד: 4687. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים30/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 30/08/1996.
החלטה בדיון בהפקדה27/07/1995
קבלת תכנית23/05/1993