תחנת תדלוק ושרותי דרך, שדה יעקב

תוכנית ג/ 18190

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק ושרותי דרך, שדה יעקב
מספר: ג/ 18190
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בניה עבור תכנית לתחנת תדלוק מאושרת להגדלת מבנה התחנה מ - 40 מ"ר ל - 130 מ"ר.

עיקרי ההוראות:
תוספת זכויות בניה לתחנת תדלוק מדרגה ב' לפי הוראות תמ"א 18 תיקון מס' 4

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשדה יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10600חלק16
11403חלק1, 75-76
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 211תוכנית מפורטת מושב שדה יעקבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/10/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/06/2009
קבלת תכנית27/04/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200901214/10/2009