תחנת תדלוק ושרותי דרךמדרגה ג'.

תוכנית פת/ 2000/ 11/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק ושרותי דרךמדרגה ג'.
מספר: פת/ 2000/ 11/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקמת תחנת תדלוק ושירותי דרך מדרגה ג' בח"ח 20 ו- 23 , בגוש 6364 , בהתאם להוראות תמ"א 18 שינוי מס' 2 ותכנית שינוי מתאר מס' פת/ מק/ 2000 / 11/ ד.
2. קביעת קווי בניין בתחום התכנית בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 (א) (4) לחוק.
3. מתן זכויות דרך למעבר בשצ"פ צד צפוני.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזפתח תקוהפתח תקוהפתח תקוה

תיאור המיקום:
"אם המושבות"

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6364חלק2320
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתפת/ מק/ 2000/ 11/ דאיחוד וחלוקה וקביעת זכויות בניה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/05/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף11/05/2005
קבלת תכנית08/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200501221/06/2005