תחנת תדלוק ושרותי דרך- כפר עזה

תוכנית 7/ 02/ 303/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק ושרותי דרך- כפר עזה
מספר: 7/ 02/ 303/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק ע"י שינויי
יעוד הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבכפר עזה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר עזה
כפר עזה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
901חלק11-12, 16
903כל הגוש
904חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/03/1998תאריך פרסום: 19/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4630. עמוד: 2965. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים23/01/1998תאריך פרסום בעיתון: 23/01/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית15/12/1997
פרסום להפקדה ברשומות04/11/1997תאריך פרסום: 04/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4581. עמוד: 222. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים01/10/1997תאריך פרסום בעיתון: 01/10/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/09/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/09/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה21/09/1997
החלטה בדיון בהפקדה16/06/1997
קבלת תכנית28/05/1997