תחנת תדלוק ושרותי דרך.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 106/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק ושרותי דרך.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 106/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת תחנת תדלוק ושירותי דרך ע"י:
1. שינוי יעוד, מיעוד לחקלאות ליעוד תחנת תדלוק
ושירותי דרך.
2. קביעת זכויות בניה וקוי בנין.
3. מתן הוראות בינוי מפורטות.
4. הסדרת נגישות וחניה.
5. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7785חלק129, 152
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/11/2004
קבלת תכנית23/01/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400615/06/2004