תחנת תדלוק ושרותי רכב - כפר כנא

תוכנית ג/ 10576

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק ושרותי רכב - כפר כנא
מספר: ג/ 10576
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לייעד שטח מסחרי "מבנה שרות לדרך": תחנת תדלוק
מדרג ג', מסעדה, קיוסק, כולל השירותים.
ב. קביעת זכויות הבניה - אחוזי כמפורט בטבלת אחוזי
הבניה.
ג. קביעת הוראות פיתוח השטח ותשתיות.
ד. קביעת מועד לביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17394חלק4-5, 373
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5912מרכז מזרח ודרוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/02/2000
קבלת תכנית30/03/1998