תחנת תדלוק ושרותי רכב,גבעת ברנר

תוכנית בר/ מק/ 260/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק ושרותי רכב,גבעת ברנר
מספר: בר/ מק/ 260/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת תכליות המותרות ע"פי תמ"א 18 תיקון 4 בתחנת תדלוק דרגה ב', השינוי בסמכות ועדה מקומית בהתאם לסעיף 62 א א 10.
2. ניוד שטח עיקרי מגגון אי המשאבות לצורכי שרותי רכב ושרותים סניטריים ע"פי סעיפים 6.3 ה, ו בתחנת תדלוק מדרגה ב', מבלי לשנות את סך השטח עיקרי המותר ע"פי תב"ע בר/ מק/ 260 , וזאת בסמכות ועדה מקומית ע"פי סעיף 62 א א 5 9 לחוק התכנון והבניה.
3. ניוד חלק משטח עיקרי המותר לצורכי שטחי שרות בסמכות הועדה המקומית ע"פי סעיף 62 א א 9 לחוק התכנון והבניה.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת תכליות המותרות ע"פי תמא 18 תיקון 4 בתחנת תדלוק דרגה ב'. השינוי בסמכות ועדה מקומית, בהתאם לסעיף 62 א א 10 .
2. ניוד שטח עיקרי מגגון אי המשאבות לצורכי שרותי רכב ושרותים סניטריים ע,פי סעיפים 6.3 ה', ו בתחנת תדלוק מדרגה ב', מבלי לשנות את סך השטח העיקרי המותר ע"פי תב"ע בר/ מק/ 260, וזאת בסמכות ועדה ע"פי סעיף 62 א 5 9 לחוק התכנון והבניה.
3. ניוד חלק משטח עיקרי המותר לצורכי שטחי שרות בסמכות הועדה המקומית ע"פי סעיף 62 א א 2 9 לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
צומת גבעת ברנר. מפגש כבישים 40-411

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3798חלק106
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ מק/ 260תחנת תדלוק בגבעת ברנר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות04/11/2012תאריך פרסום: 04/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6492. עמוד: 766. שנה עברית: התשעג .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/10/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201205729/10/2012