תחנת תדלוק ושרתי דרך גוש 20613 ח' 8 39

תוכנית ג/ 12117

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק ושרתי דרך גוש 20613 ח' 8 39
מספר: ג/ 12117
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועצנדלה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20613חלק398
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/03/2007
קבלת תכנית14/09/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200700619/03/2007