תחנת תדלוק כביש קצא''א

תוכנית 6/ 02/ 234/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק כביש קצא''א
מספר: 6/ 02/ 234/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לתחנת תדלוק,
ע''י שינויים ביעודי קרקע,
קביעת מגבלות וזכויות בניה,
ואיחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים של הקרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1279חלק26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/02/2006
קבלת תכנית01/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700414/05/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700219/02/2007