תחנת תדלוק ליד איכסאל

תוכנית ג/ 11409

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק ליד איכסאל
מספר: ג/ 11409
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינו קרקע מחקלאית לאזור להקמת תחנת דלק דרגה ג'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל

תיאור המיקום:
ישוב: אכסאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16917חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית28/10/1999
קבלת תכנית14/07/1999