תחנת תדלוק מאור. (גניזה).

תוכנית מ/ 188

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק מאור. (גניזה).
מספר: מ/ 188
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- יעוד קרקע להקמת תחנת תדלוק עם כל השרותים
המותרים עפ"י תמ"א 18 .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמאור

תיאור המיקום:
ישוב: מאור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8798חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית11/12/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200301601/10/2003