תחנת תדלוק מדרגה ב, השלמת שטחי בניה והשימושים המותרים.

תוכנית בר/ 246/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק מדרגה ב, השלמת שטחי בניה והשימושים המותרים.
מספר: בר/ 246/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת 90 מ"ר (סה"כ 130 מ"ר) ע"פ הוראות תמ"א 18 - תיקון 4:
שטחי מסחר בתחנת תדלוק קיימת בכניסה למושב יסודות.
ב. קביעת זכויות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיסודות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3894חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ מק/ 246מושב יסודותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה02/07/2009
החלטה בדיון באישור תכנית27/05/2009
החלטה בדיון בוולק"ח02/01/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה11/10/2005
פרסום להפקדה ברשומות02/11/2004תאריך פרסום: 02/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5338. עמוד: 317. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים24/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית23/09/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים