תחנת תדלוק מדרגה ג

תוכנית ג/ 12362

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק מדרגה ג
מספר: ג/ 12362
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17464חלק73, 106
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית25/02/2001