תחנת תדלוק מושב יד נתן

תוכנית 6/ 02/ 104/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק מושב יד נתן
מספר: 6/ 02/ 104/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק על ידי
שינויי יעוד הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישיד נתן

תיאור המיקום:
ישוב: יד נתן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3085חלק93
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/06/1998תאריך פרסום: 07/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4651. עמוד: 3921. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים29/05/1998תאריך פרסום בעיתון: 29/05/1998.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/05/1998
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/10/1997
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/1997
פרסום להפקדה ברשומות26/06/1997תאריך פרסום: 26/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4537. עמוד: 4050. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים06/06/1997תאריך פרסום בעיתון: 06/06/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/06/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה02/06/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/06/1997
החלטה בדיון בהפקדה10/03/1997
קבלת תכנית18/09/1996