תחנת תדלוק מנוחה

תוכנית 6/ 02/ 183/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק מנוחה
מספר: 6/ 02/ 183/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה המותרים בתחנת תדלוק קיימת מדרגה ב' בהתאם לתא/ 18 תיקון 4.

עיקרי ההוראות:
הגדלת שטחי הבניה המותרים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישמנוחה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1700חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ מק/ 2047תחנת תדלוק - מושב מנוחהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/02/2012
קבלת תכנית20/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200830/07/2012