תחנת תדלוק עוצם

תוכנית 6/ 03/ 196/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק עוצם
מספר: 6/ 03/ 196/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע חקלאית בגודל 2.6 דונם
לשטח המיועד להקמת תחנת תדלוק ושרותי דרך
טיפוס מס' 7 לפי תכנית מתאר ארצית לתחנת דלק (ת.מ.א. / 18 ).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישעצם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1488חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה בעיתונים15/11/2005
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2186. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים07/02/2005
החלטה בדיון בביטול הפקדה07/02/2005
פרסום להפקדה ברשומות18/06/1985תאריך פרסום: 18/06/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3213. עמוד: 2690. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון בהפקדה18/02/1985
קבלת תכנית16/01/1985
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500207/02/2005