תחנת תדלוק פנימית ומיכל עילי, קיבוץ גלויות

בקשה ועדה מקומית 5055/ 18/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תחנת תדלוק פנימית ומיכל עילי, קיבוץ גלויות
מספר: 5055/ 18/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תחנת תדלוק פנימית - ו מיכל עילי בקבולת של 9.000 ליטר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפהקבוץ גלויות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10847חלק22, 38-39
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200602120/12/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200501421/09/2005