תחנת תדלוק פנימית, מושב עופר

בקשה ועדה מקומית 103/ 31/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תחנת תדלוק פנימית, מושב עופר
מספר: 103/ 31/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תחנת תדלוק פנימית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעפר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11756חלק6
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200500112/01/2005