תחנת תדלוק צומת דבירה

תוכנית 7/ 02/ 305/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק צומת דבירה
מספר: 7/ 02/ 305/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק ושרותי דרך,
על ידי שינוי ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה, ושיפור דרך הגישה לדבירה בחזית מגרש תחנת
התדלוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
צומת דבירה
גושים: 100225 (בהסדר) ח"ח 3, 10

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
225300חלק3, 10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/12/1998תאריך פרסום: 21/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4714. עמוד: 1395. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים08/12/1998תאריך פרסום בעיתון: 08/12/1998.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/11/1998
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/08/1998
החלטה בדיון באישור תכנית13/07/1998
החלטה בדיון בהתנגדויות13/07/1998
פרסום להפקדה ברשומות10/05/1998תאריך פרסום: 10/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4643. עמוד: 3543. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים09/04/1998תאריך פרסום בעיתון: 09/04/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/04/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/04/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה07/04/1998
החלטה בדיון בהפקדה02/02/1998
קבלת תכנית14/03/1995