תחנת תדלוק צומת נגבה

תוכנית 6/ 02/ 224/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק צומת נגבה
מספר: 6/ 02/ 224/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק על ידי
שינוי יעוד הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבנגבה

תיאור המיקום:
ישוב: ?
צומת נגבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1050חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/05/1998תאריך פרסום: 22/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4647. עמוד: 3789. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים08/05/1998תאריך פרסום בעיתון: 08/05/1998.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/04/1998
החלטה בדיון באישור תכנית16/03/1998
פרסום להפקדה ברשומות09/11/1997תאריך פרסום: 09/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4582. עמוד: 258. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים10/10/1997תאריך פרסום בעיתון: 10/10/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/09/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה30/09/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/09/1997
החלטה בדיון בהפקדה10/03/1997
קבלת תכנית28/05/1996