תחנת תדלוק צפריה - הרחבת מבנה התחנה.

תוכנית על/ 487/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק צפריה - הרחבת מבנה התחנה.
מספר: על/ 487/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי זכויות הבניה במבנה התחנה.

עיקרי ההוראות:
תוספת זכויות בניה של 100 מ"ר למבנה התחנה המאושר של 40 מ"ר, כך ששטח המבנה יהיה 130 מ"ר + 10 מ"ר שרותים.
השימושים במבנה התחנה עפ"י תמ"א 4/18 : מסעדה, בית קפה, קיוסק, חנות , מרחב מוגן מוסדי, שרותים לתפעול התחנה לרבות חדר מתדלקים, מחסן ומשרד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודצפריה

תיאור המיקום:
בכניסה למושב צפריה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6837חלק54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ מק/ 487/ 17תחנת תדלוק בצפריה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח03/10/2011
החלטה בדיון בהפקדה14/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/04/2010
קבלת תכנית22/02/2010