תחנת תדלוק - כפר כמא

תוכנית ג/ 11052

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק - כפר כמא
מספר: ג/ 11052
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
11.1 לשנות יעוד הקרקע משטח חקלאי לשטח לשרותי דרך
המיועד לתחנת תידלוק.
11.2 לקבוע הנחיות פיתוח באזור הנ"ל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15340חלק7, 9, 59
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית24/02/1999
קבלת תכנית25/11/1998