תחנת תדלוק - מושב ערוגות

תוכנית 8/ מק/ 2071

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק - מושב ערוגות
מספר: 8/ מק/ 2071
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח לשרותי דרך ותחנת תדלוק ע"י איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, קביעת הנחיות בניה וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהערוגות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2720חלק29
2723חלק21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה03/08/2004
החלטה בדיון בוולק"ח07/07/2003